บับเบิ้ล
2,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ให้เช่าบับเบิ้ลเปิดตัวหรือเปิดตอนพิธีการตัดเค๊ก ให้ฟองเยอะมาก