พานรดน้ำสังข์+ตั่งรดน้ำสั่งข์
3,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

   ชุดพานรดน้ำสังข์ให้เช่า

ประกอบด้วย

  1. พานรดน้ำสังข์ 2 อัน  อันล่ะ 500 บาท

  2. ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีครีมมุขลงทอง ครบชุด  2500

***ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง*** 

 ทั้งชุดเพียง 3500 บาทเท่านั้น

พิเศษ ทุกชุดมีมงคลสมรส พร้อมแป้ง เจิมฟรี