กระเช้าดอกไม้แดงมงคล
3,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ขนาดใหญ่ สีสันนี้เหมาะแก่การให้ คนจีน

 เพราะคนจีน เชื่อว่า สีแดง ทอง เป็นสีที่มงคล