ช่อกุหลาบ8
960.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 ช่อกุหลาบ 8 ดอก พร้อมห่อ ไม่เล็กไม่ใหญ่ จนเกินไป จำนวนดอกเป็นมงคล